Dopning och medicinering

Sverige är det land som har de hårdaste reglerna vad gäller dopning av hästar. Hästarna följs upp mer än vad lagen kräver och därför har svensk travsport också väldigt gott rykte internationellt. Svenska hästar får inte ens träna med smärtstillande medicin i kroppen. Att behandla djur med omtanke och kärlek har varit viktigt för det svenska folket under lång tid, och så även i hästsporter.
horse-wormingNär tävlingar pågår, bevakas de alltid av funktionärer och domare och s.k banveterinärer finns alltid på plats om något skulle hända. De är utsedda av Jordbruksverket, en organisation som sätter upp många andra regler vad gäller djur och natur. Svensk Travsport har även i sin tur en djurskyddskommitté.

De har också utvecklat ett program som kallas för Travarhälsan och innebär att tränare och ägare av hästen ska skaffa sig egen kunskap om hur man kontrollerar sitt djur.

När det gäller dopning finns det en nolltolerans, och det är under mycket strikta villkor som hästarna får gå in på banan. Inga läkemedel som på något sätt kan framkalla positiva eller negativa

utfall, får användas på hästarna. De får alltså inte vara under behandling över huvud taget när de tävlar. Enbart friska djur får ta plats under loppen och varje år tas ca 3600 prover för att kontrollera att hästarna inte är dopade på något sätt. Detta gäller inte bara tävlingshästarna, utan även de djur som uppfödarna har ansvar för eller för hästar som tränar.

Om du tränar en häst, ska du veta att du själv har ett enormt ansvar. Om ditt djur har fått i sig någon substans eller läkemedel, måste du kunna svara för det.

Om din häst behandlas för något, finns det karenstider att följa och mer information om det hittar du på Svensk Travsports hemsida. Ibland drabbas även hästar och djur av smittsjukdomar och behöver vård. När och om detta händer, är du som ägare eller tränare, skyldig att anmäla det och vidta de åtgärder som krävs.