Lite allmänna regler vid travsport

Precis som i spel som t.ex.247casinobonusar.se finns det en rad saker att beakta. Olika spel har olika regler och olika trav har olika regler.

20160107090419_140Ponnylopp har bestämmelser och V75-loppen har också särskilda regler, samt vissa divisionslopp. För premielopp finns också särskilda saker att ta hänsyn till. Reglerna härnedan är allmänna och gäller främst start och strykning av varm- och kallblodshästar.

  • För att få delta i tävlingar, måste travsällskapet vara anslutet till Svensk Travsport.
  • Hästar som har en far som inte är avlad enligt svenska modeller, får inte delta i speciella lopp som premielopp, kvalbonus samt får inte tillgång till uppfödarmedel.

De är däremot berättigade till start för alla lopp utom vissa, som t.ex. Svenska Travderbyt, Svenskt Trav-Oaks och Svenska Travsports Grundserie m.fl.

  • Bara tränaren eller tränarens ombud får anmäla hästen till start.

Hästar som är anmälda till startlistan, måste ha korrekta resultat från andra starter, och förekommer felaktigheter, kan Svensk Travsport stryka hästen från listan.

  • Startanmälan måste också göras innan en viss tid, beroende på propositionen.
  • En häst som inte har startat tidigare, har företräde i fem första starter. En ostartad häst går före en häst som startat en gång, en häst som startat en gång, har förtur före en häst som startat två gånger osv.

Om två hästar har samma antal starter på nacken, ger man företräde till den som har flest poäng.

  • Att senare stryka en häst från start eller om hästen uteblir, måste styrkas av intyg från veterinär. Om byte av tränare skett eller om sällskapet fått transporthinder måste det också styrkas. Hästar som blivit strukna från en tävling, får startförbud i ett antal dagar innan de får starta igen.

För fler grundregler och omfattande bestämmelser, kan man gå in på Svensk Travsport och ladda ned hela häftet för respektive lopp.

Tävlar man med hästar måste man dessutom följa djurskyddslagar, smittskyddsreglemente och bestämmelser för utrustning. Exempel:

  • Huvudutrustningen ska bestå av läder och innehålla nosrem, pannband samt ganaschrem.
  • Stång för huvudet, halsbygel och bett får bara vara av vissa material och ska vara bekväma för hästen.
  • Körtäcke och benskydd samt andra skydd som suspensoarer för hingstar ska användas.